Христина Максимець
психолог, психотерапевт
 
Здоров'я - це стан
повного психічного,
фізичного і соціального
благополуччя, а не
тільки відсутність
захворювань та фізичних
вад.
«Хто такий психолог?»

•це фахівець, який отримав психологічну освіту.
•не лікар, тобто не має спеціальної медичної освіти, він не ставить медичних діагнозів, не лікує і не призначає лікарських препаратів.
•працює з психічно здоровими людьми (клієнтами, а не пацієнтами), що мають певні труднощі або потрапили в складну життєву ситуацію.
•надає психологічну допомогу, підтримку та супровід.
•не дає порад і не вирішує проблем.
•разом з клієнтом шукають можливі шляхи вирішення проблеми.
•створює сприятливу і безпечну  атмосферу і такі умови, при яких людина сама виявляється здатною вирішити свою проблему чи труднощі.
•може допомогти тільки в тому випадку, коли клієнт готовий змінити себе і своє мислення, а не навколишній світ та інших людей.
•не є екстрасенсом і не «бачить» людей наскрізь.
•дотримується етичного кодексу психолога (відповідальність, компетентність, конфіденційність, захист інтересів клієнта)

«Хто такий психотерапевт?»

•спеціаліст (лікар або психолог), який надає допомогу нефармакологічними методами.
•фахівець, який опанував одним з напрямків психотерапії.
•працює з психічно здоровими людьми (в крайньому випадку  - з так званими межовими станами, тобто зі станами на межі здоров'я і захворювання).
•у своїй роботі спрямований на допомогу людям, які потерпають від психологічних, психосоматичних, соціальних проблем або труднощів.
•спільно з клієнтом «лікує» шляхом дослідження внутрішнього світу клієнта, дослідження, направленого на корекцію особистості, шляхом вирішення усвідомлених і неусвідомлених внутрішніх конфліктів, покращення якості життя клієнта та його сприймання.
•створює довірливі та безпечні стосунки, в яких клієнт може експериментувати з новими  формами поведінки.
•своєю підтримкою та професіоналізмом допомагає клієнту зміцнити силу «внутрішнього Я», навчитися краще розуміти себе та свої почуття, ефективно для себе взаємодіяти з людьми.
•допомагає пропрацювати травми, страхи та психосоматичні стани.
•допомагає клієнту отримати досвід самостійного вирішення труднощів та розкрити внутрішні ресурси клієнта.
•це спеціаліст, з яким можна особистісно рости, розвиватися і розширювати спектр своїх можливостей.